Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

2021-2025
Trường Đại học Tin học - Ngoại ngữ TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT)

Ngành Quan hệ Quốc tế

Kinh nghiệm làm việc

T
Talkshow: Gossip chuyện nghề 2021-11-12 - 2021-11-16

Đây là talkshow về nghề nghiệp. Em tham gia với vai trò người thuộc 2 ban nội dung và ban hậu cần

D
December To Remember

Đây là một chương trình tổ chức vào dịp giáng sinh 2021. Em tham gia với vai trò thuộc ban nội dung và ban kỹ thuật

H
Huflit in my mind

Em tham gia với vai trò CTV truyền thông cuộc thi

Skills

Giao tiếp
70%
Lắng nghe
80%
Học hỏi
80%