21dh702474@st.huflit.edu.vn

26/04/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

T
Trình độ học vấn Niên khoá 2121 - 2025
Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học tp Hồ Chí Minh

Sinh viên năm 3 khoa Quan Hệ Quốc Tế chuyên ngành Quan Hệ Công Chúng

Kinh nghiệm làm việc

C
Công việc nổi bật Tháng 10/ 2022 - Tháng 12/2022
Đêm nhạc "Hành trình 541" tổ chức tại khu quân sự Quân khu 7

Ban hậu cần: - Tham khảo giá nguyên vật liệu - Mua và thi công - Lên ý tưởng cho sân khấu, photobooth - Chuẩn bị trước khi diễn ra đêm nhạc - Điều phối khán giả

Portfolio

Thành tích

C
Copywriter Tháng 6/2022 - tháng 10/2022
- Viết content cho Fanpage - Liên lạc hỗ trợ truyền thông - Seeding - Hỗ trợ talkshow