Bảo Nghi Hồ

20/03/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

2021 - 2025
HUFLIT

Skills

Graphic Design
60%
Viết lách
70%
Public Speaking
70%

Thành tích

E
EF SET English Certificate 2024
49/100 - B1 Immediate