Mai Thị Thảo Hương

08/10/2003

Giới thiệu về ứng viên

Em là Mai Thị Thảo Hương, sinh ngày 08/10/2003. Hiện nay em đang là sinh viên năm 2 khoa Quan Hệ Quốc Tế, chuyên ngành Truyền Thông Quốc Tế thuộc trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM