Bùi Thị Minh Hiếu

Sinh viên năm 3
02/11/2003

Giới thiệu về ứng viên

Tôi sinh ra và lớn lên tại Bà Rịa Vũng Tàu, có tính cách khá mạnh mẽ và kiên quyết, hoà đồng và nhanh có thể hoà nhập với môi trường mới, hiện tại đang là sinh viên năm 3 theo ngành Đông phương học chuyền Hàn Quốc Học.