Bùi Nguyễn Cát Tường

01/11/2003

Giới thiệu về ứng viên

 

Trình độ học vấn

Đ
Đại Học 2021 - 2025
Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học

Kinh nghiệm làm việc

Portfolio

Skills

Word & Exel
70%
Tiếng Hàn
60%
Tiếng Anh
80%