Giới thiệu về ứng viên

Em tên là Nguyễn Thị Thanh Thoảng, hiện đang là sinh viên năm 3 ngành Nhật Bản học tại HUFLIT. Em tự nhận thấy mình là một người năng động, có trách nhiệm và chịu được áp lực. Là người chịu khó tìm tòi học hỏi và có trách nhiệm với công việc.

Trình độ học vấn

Portfolio

Skills

TIN HỌC VĂN PHÒNG
80%