21dh485442@st.huflit.edu.vn

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

H
HỌC VẤN 2021-2025
Trường đại học ngoại ngữ - tin học TP. Hồ Chí Minh

sinh viên ngành quản trị kinh doanh, chuyên ngành marketing

Kinh nghiệm làm việc

k
kinh nghiệm 2022 - 2023
YNOT?

triển khai và xây dựng content bài post trên mạng xã hội leader team về mảng xây dựng truyền thông cho dự án

Portfolio

Skills

Tiếng anh
55%