21dh485141@st.huflit.edu.vn

Giới thiệu về ứng viên

Kinh nghiệm làm việc

C
Customer Service 11/2023 - chưa có ngày kết thúc
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ The Noon

Tiếp nhận thông tin Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng Giải quyết vấn đề Giải quyết khiếu nại Đề xuất ý tưởng mới để phát triển doanh nghiệp trong F&B

Portfolio

Skills

Giải quyết vấn đề
66%
Kỹ năng thích ứng
90%