Lê Đặng Thảo My

16/01/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

B
Bằng cử nhân ngành Quản Trị Kinh Doanh 2021-2025
HUFLIT

Skills

Sáng tạo nội dung
70%
Viết content
70%
Tin học văn phòng
78%
Giao tiếp
100%
Làm việc nhóm
90%

Thành tích

H
Học bổng sinh viên giỏi 2021-2022
Học bổng dành cho Sinh viên giỏi GPA: 3.2