21dh485000@st.huflit.edu.vn

21/11/2003

Giới thiệu về ứng viên

em đã từng tham gia bán hàng trong rất nhiều các sự kiện, hội chợ ở trường và cũng đạt doanh thu rất tốt.

Skills

group work
95%
public speaking
70%
nghe - nói - đọc - viết tiếng anh
53%
tin học văn phòng
85%