21dh484940@st.huflit.edu.vn

22/05/2003

Giới thiệu về ứng viên

Tôi là Nguyễn Phạm Trung Kiên. Tôi muốn chia sẻ một chút về bản thân để bạn có thể hiểu thêm về tôi và khả năng của tôi trong việc đóng góp vào công ty của bạn. Trong suốt quá trình làm việc, tôi đã phát triển được một tập hợp các kỹ năng quan trọng. Tôi có khả năng làm việc độc lập, quản lý thời gian tốt, và xử lý tình huống khó khăn một cách hiệu quả. Tôi là người mang tinh thân học hỏi cao , không ngần ngại học tập và khắc phục nhưng điểm yến của bản thân

Skills

Giao tiếp
100%
Làm việc nhóm
98%