21dh484649@st.huflit.edu.vn

Hiện tại em chưa có công việc nhưng em luôn sẵn sàng tiếp nhận những cơ hội mới.
06/11/2003

Giới thiệu về ứng viên

Em là một người năng động và luôn sẵn sàng tiếp thu những điều mới. Thông qua lần hợp tác này, em mong có thể được trải nghiệm và học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn.