21dh484581@st.huflit.edu.vn

Không có

Giới thiệu về ứng viên

Tôi tên Nguyễn Thị Thuỳ Linh là sinh viên năm 2 hiện đang học tại HUFLIT. Kinh nghiệm làm việc có một chút, đã từng đi làm việc bán thời gian cho một cửa hàng ở Tupperware. Tôi mong có thể kiếm được công việc bân thời gian phù hợp với bản thân cũng như năng lực hiện có.