21dh484063@st.huflit.edu.vn

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Q
Quản Trị Kinh Doanh 2021-2025
Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM

Chuyên nghành Quản Trị Nhân Sự

Skills

Kỹ năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng tin học văn phòng
Kỹ năng quản lý thời gian
Kỹ năng giao tiếp