Giới thiệu về ứng viên

Rất thích học những điều mới, thích ứng nhanh với môi trường mới. Tự tin hơn với những công việc có thể tận dụng được ngoại hình của bản thân.

Trình độ học vấn

Sinh viên năm 3
Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên ngành Nhân Sự

Skills

Tin học văn phòng
70%
Giao tiếp
80%
Làm việc nhóm
100%