21dh483414@st.huflit.edu.vn

SALES ONLINE
06/03/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
Đại học 2021-2025
Trường Ngoại Ngữ - Tin Học HUFLIT

Sinh viên năm 3, ngành Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Marketing).

Kinh nghiệm làm việc

7/2023 - 9/2023
HIFRIENDZ

Dẫn khách hàng xem căn hộ, tư vấn căn hộ phù hợp với tài chính của khách hàng

9/2022 - Hiện tại
Thi84 (doanh nghiệp gia đình)

tư vấn số đo giường của khách và chọn sản phầm phù hợp với kích thước của khách hàng

Portfolio

Skills

Chăm sóc khách hàng, sáng tạo, nhiệt huyết
95%

Thành tích

N
Nhân viên đạt doanh thu cao nhất trong 2 tháng liên tục tháng 12/2022
tư vấn và chốt đơn cho khách nhiều nhất trong 2 tháng