21dh483127@st.huflit.edu.vn

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

C
Chuyên ngành Quản Trị Nguồn Nhân Lực 10/2021 - 07/2025
Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm làm việc

C
Cộng tác viên sự kiện Dalat Ultra Trail 2023 12/2022 - 12/2022
VNG COMPANY

Hỗ trợ chuẩn bị các chip theo dõi dành cho vận động viên Kiểm tra tình trạng hoạt động của chip trước khi đưa vào vận hành

Skills

Kỹ năng Tin học
90%
Kỹ năng làm việc nhóm
100%
Kỹ năng giao tiếp
100%