Giới thiệu về ứng viên

Là một người có niềm đam mê với các công việc trong lĩnh vực Marketing, cụ thể, các công việc liên quan đến tổ chức sự kiện nhằm tạo ra các hoạt động thu hút khách hàng và mang hình ảnh doanh nghiệp đến gần với khách hàng.