21dh482034@st.huflit.edu.vn

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
Đại học 2021-2025
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh

Sinh viên năm 3 chuyên ngành Marketing

Kinh nghiệm làm việc

C
Chưa có kinh nghiệm

Portfolio

Skills

Làm việc nhóm
80%
Tin học văn phòng
70%
Thích nghi
73%
Giao tiếp
74%
Chịu áp lực
84%
Thuyết trình
65%
Tiếng Anh
65%

Thành tích

Đ
Đạt giải tại cuộc thi cờ vua cấp tỉnh 2018
Giải 3 cuộc thi cờ vua cấp tỉnh theo lức tuổi