21dh301670@st.huflit.edu.vn

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Huflit

Kinh nghiệm làm việc

Đ
Đa dạng hoá công việc 15/7/2020

Từng làm một số công việc như công nhân, phục vụ ,làm khán giả. Đã từng làm những công việc khác nhau như vậy giúp tôi tiếp thu được những kinh nghiệm khác nhau như: công nhân giúp tôi biết đi làm đúng giờ, nhanh nhẹn và chăm chỉ . Phục vụ giúp tôi không những nhanh nhẹn mà còn cẩn thận,tỉ mỉ và biết lắng nghe những ý kiến góp ý của người khác . Khán giả cũng giúp tôi có sự nhẫn lại ,chuyên chú hơn.

Skills

Tiếp thu công việc nhanh
70%