Nguyễn Hoàng Thái

02/05/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
Đại học 2021 - 2025
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TpHCM

Kinh nghiệm làm việc

01-05-2022 - 01-01-2023
THREE O'CLOCK

Làm các công việc như pha chế, phục vụ, bán hàng, bán các loại sản phẩm mà cửa hàng có

01-04-2023 - 01-10-2023
THE COFFEE HOUSE

Làm các công việc như pha chế, phục vụ, bán các dòng sản phẩm mà công ty cung cấp

Skills

Làm việc nhóm
90%
Tin học văn phòng
83%