Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
Đại Học 2021 - đến nay
Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học TPHCM

Sinh viên chuyên ngành Kế Toán

Kinh nghiệm làm việc

N
Nhân viên bán hàng 05/06/2023
Xấu Gái Shop

Tư vấn cho khách hàng, bán hàng, giải quyết các tình huống khi khách hàng thắc mắc/ complain, sắp xếp kệ hàng hóa, kiểm tra tồn kho

Portfolio

Skills

Kinh doanh online
70%