21dh202096@st.huflit.edu.vn

19/09/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

10/2021-07/2025
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM

Kinh nghiệm làm việc

N
Nhân viên phục vụ, cashier 07/2023 - 04/2024
Chuk Tea&Coffee

Đứng quầy cashier, pha chế nước,...

Portfolio

Skills

MOS Word & Excel
100%
IELTS