21dh171559@st.huflit.edu.vn

Chưa có công việc
02/02/2003

Giới thiệu về ứng viên

Luôn luôn mong muốn được thử sức ở mọi vị trí và cố gắng để được phát triển hơn nữa

Trình độ học vấn

T
Tốt nghiệp THPT 2021
THPT Trần Quang Khải