Nguyễn Phạm Khải Minh

01/03/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

J
JUNIOR - INTERNATIONAL BUSINESS 2021 - 2025
HUFLIT

Kinh nghiệm làm việc

P
PRINCIPLES OF ACCOUNTING TEACHING ASSISTANT | FALCUTY OF BUSINESS ADMINISTRATION | HUFLIT 3/2024 - 4/2024
O
ONLINE ENGLISH TUTOR | EDUPIA 3/2022 - 12/2023

Thành tích

N
NATIONAL Semi-Finalist I VIETNAM YOUNG LOGISTICS TALENTS 2023 I VALOMA 9/2023 -10/2023