21dh123439@st.huflit.edu.vn

Giới thiệu về ứng viên

Kinh nghiệm làm việc

T
Thực tập sinh nhân viên kinh doanh 10/8/2022 - 30/8/2022
Trung tâm anh ngữ Ecorp

-Tìm hiểu thị trường, tìm kiếm nguồn data học viên - Hỗ trợ, chăm sóc và tư vấn cho học viên

Thành tích

X
Xếp loại: Tốt vị trí thực tập sinh nhân viên kinh doanh 30/8/2022