21dh123360@st.huflit.edu.vn

29/07/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh viên năm 3 2021-2025
Trường đại học Ngoại ngữ- Tin học TP. Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm làm việc

N
Nhân viên bán hàng 9/2023 - 1/2024
Siêu thị Winmart

Tư vấn bán hàng trực tiếp tại cửa hàng

Thành tích

M
MOS Certificate ( Word & Excel)