21dh121988@st.huflit.edu.vn

18/08/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

K
Kinh doanh quốc tế Ba năm rưỡi
Trường đại học Ngoại Ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm làm việc

R
Receptionist 10/6/2022 - 10/12/2022
Letty Beauty

Portfolio

Skills

Sử dụng thành thạo Microsoft Office
90%