21dh121147@st.huflit.edu.vn

sinh viên
22/01/2003

Giới thiệu về ứng viên

Sinh viên năm 2 của trường đại học Ngoại Ngữ – Tin Học Hồ Chí Minh

Trình độ học vấn

Đ
Đại học ngoại ngữ - tin học Hồ Chí Minh 2021-hiện tại
Đại học ngoại ngữ - tin học Hồ Chí Minh

sinh viên năm 2

Kinh nghiệm làm việc

n
nhân viên tiếp thực 2-5-2022 - 5-8-2022
Sushi Tei

nhân viên tiếp thực