Nguyễn Cao Thuỳ Dương

Sinh viên năm 3
11/04/2003

Giới thiệu về ứng viên

Em xin phép được giới thiệu bản thân là Nguyễn Cao Thuỳ Dương, sinh viên năm 3, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM.

Trong suốt quá trình học tập, em đã đạt được kết quả học tập khá tốt, có chứng chỉ tiếng anh IELTS 6.5 và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá (có nêu rõ cụ thể trong CV). Những hoạt động này đã giúp em rèn luyện được nhiều kỹ năng mềm quan trọng như làm việc nhóm, vận hành tổ chức, giao tiếp xã hội và xử lý vấn đề, đồng thời cho em cơ hội tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế và phát triển khả năng làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả.

Em là người có trách nhiệm, năng động, có tinh thần học hỏi cao, ham thử thách và luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi công việc được giao.

Em tin rằng với những kiến thức, kỹ năng và phẩm chất của mình, em sẽ có thể đóng góp tích cực cho Quý công ty và hoàn thành tốt công việc được giao phó.

Trình độ học vấn

S
Sinh viên Khoá 2021
Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM

Thành tích

C
Chứng chỉ ngoại ngữ - IELTS 2021
6.5
2
2021-2022 HUFLIT Freshman Scholarship 01/2022
2
2023 Hana Scholarship recipent 01/2024