Giới thiệu về ứng viên

Đầu tiên tôi cần một công việc làm tạm thời, không nhất thiết là đúng ngành của mình với mục đích học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng mềm, đồng thời kiếm thêm thu nhập để hỗ trợ tiền học.

Tiếp theo, tôi muốn thực tập dần với các việc liên quan đến ngành của mình để thích nghi với môi trường làm việc cũng như tích lũy nhiều thêm kinh nghiệm ngành nghề của mình.

Cuối cùng sau khi tốt nghiệp đại học tôi sẽ kiếm việc làm thuộc chuyên nghành Công nghệ phần mềm mà tôi đã học (hiện tại tôi đang còn học bộ môn chung của ngành chưa vào chuyên ngành nên chưa xác định rõ sẽ làm việc gì).

Trình độ học vấn

U
University 2021
Ho Chi Minh University of Foreign Languages - Infomation Technology (HUFLIT)

Kinh nghiệm làm việc

D
Design collaborator 2022-03-10
Media center - event organizer HUFLIT

Skills

Làm việc với Adobe Photoshop
80%
Làm việc với Adobe Illustrator
87%
Làm việc với Canva
91%
Lập trình với C#, Java
97%
Lập trình Android
97%