Trần Nam Hiệp

Sinh viên
23/07/2003

Giới thiệu về ứng viên

Tôi là sinh viên năm cuối chuyên ngành Hệ thống Thông tin. Hành trình học tập của tôi đã trang bị cho tôi nền tảng vững chắc về công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu và tối ưu hóa quy trình kinh doanh. Hiện tại, tôi đang tìm kiếm cơ hội để áp dụng kiến thức và kỹ năng của mình vào thực tiễn, từ đó nâng cao chuyên môn trong lĩnh vực Hệ thống Thông tin.

Trình độ học vấn

Đ
Đại học 2021-2025
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT)