21dh110387@st.huflit.edu.vn

Sinh viên năm 2
15.000.000đ
05/02/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

T
Tốt nghiệp 2021
Trường THPT Thanh Chương 1. tỉnh Nghệ An
S
Sinh viên ngành Khoa học dữ liệu 2021 đến nay
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Skills

Kỹ năng sử dụng máy tính
95%
Photoshop
70%
MOS
60%
Quay phim, chụp ảnh
80%
After Effects
50%