20dh740082@st.huflit.edu.vn

chưa có
28/04/2002

Giới thiệu về ứng viên

học hỏi về những kinh nghiệm làm việc, làm quen với môi trường làm việc, tích luỹ kinh nghiệm làm việc, học tập được những điều mới bên ngoài trường học.

Trình độ học vấn

H
Ho Chi Minh City University of Foreign Languages Information Technology 2020-2024
Chinese Languages