Crystal Kim

19/02/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

2020-nay
Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Sinh viên năm 4 chuyên ngành tiếng Trung thương mại

Portfolio

Thành tích

S
Sinh viên Giỏi 2020-2021
S
Sinh viên Giỏi 2021-2022
H
HSK 5
Tổng điểm 268