20dh714776@st.huflit.edu.vn

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh viên năm 4 ngành Ngôn ngữ Anh 2020-2024
Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM

Portfolio

Skills

Kĩ năng làm việc nhóm
90%
Kĩ năng sáng tạo và giải quyết vấn đề
80%
Kĩ năng giao tiếp
90%