Nguyễn Quang Khả

12/12/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

U
University student 2020 - Present
HUFLIT

Majoring in Commercial English.

Kinh nghiệm làm việc

E
English translator 2/2018 - 12/2020

Skills

Teamwork
90%
Creative writting
70%
Drawing and designing
70%
Word, Excel, Canva, Capcut
80%