20dh714722@st.huflit.edu.vn

Sinh viên năm 4
07/11/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh viên năm 4 2020 - 2024
Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học TP. HCM

Kinh nghiệm làm việc

V
Volunteer - TED Translator 08/2022 - 12/2022
TED

TÌnh nguyện dịch nghĩa và soạn phụ đề cho các video gồm nhiều chủ đề của các diễn giả khác nhau trên website TedTalk

S
Salesman 09/2022 - 11/2022
Mango Fashion Co.Ltd

Phục vụ khách hàng và chuẩn bị các mặt hàng

Portfolio

Skills

Thành thạo dịch thuật văn bản và hội thoại
90%
Hiểu biết tin học văn phòng
90%
Làm việc nhóm và cá nhân hiệu quả
90%

Thành tích

T
TOEIC (Test of English for International Communication ) 885 01/12/2023
M
Microsoft Office Specialist: Microsoft Office 2016 (Word + Excel) 18/8/2022