Phạm Đức Anh Duy

14/10/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

M
MOS Word and Excel 2016 09/2023
MOS HUFLIT

Kinh nghiệm làm việc

S
Salesperson 08/2020 - Đang làm việc
Cửa hàng gia đình

Chuẩn bị, đứng quầy, dọn dẹp, logistics cho cửa hàng.

Portfolio

Skills

Employment % Training (Tuyển dụng - Đào tạo)
27%
Content Creator (Sáng tạo nội dung)
45%
Sales (Kinh doanh)

Thành tích

S
Sinh Viên Giỏi Năm Học 2021-2022 09/2021-06/2022
Đạt danh hiệu Sinh viên giỏi của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT năm học 2021 - 2022.
S
Sinh Viên Giỏi Năm Học 2022-2023 09/2022-06/2023
Đạt danh hiệu Sinh viên giỏi của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT năm học 2022 - 2023.