20dh714449@st.huflit.edu.vn

Chưa có
04/08/2002

Giới thiệu về ứng viên

Sinh viên năm 4 trường Đại học Ngoại ngữ Tin Học thành phố Hồ Chí Minh.

 

Trình độ học vấn

2020 - 2024
Đại học Ngoại ngữ - Tin Học thành phố Hồ Chí Minh

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại

Kinh nghiệm làm việc

I
Intern Telesales 3-2023 - 5-2023
Trung tâm Anh Ngữ Apollo English

Gọi điện thoại mời phụ huynh tham gia trải nghiệm chương trình học. Sắp xếp lịch kiểm tra trình độ, demo cho học sinh mới. Follow tiến trình mời phụ huynh đến trung tâm.

N
Nhân viên bán hàng 6/2023 - 8/2023
GS25

Phục vụ và tư vấn khách hàng mua sắm tại cửa hàng. Sắp xếp hàng hóa trong cửa hàng.

Skills

Giao tiếp tiếng Anh
70%
Teamwork
80%
Tin học văn phòng
70%