20dh714402@st.huflit.edu.vn

25/06/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

B
Biên Phiên dịch 4 năm
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh

Portfolio

Skills

Tin học văn phòng
100%
Giao tiếp
92%