20dh714355@st.huflit.edu.vn

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

N
Ngành Ngôn ngữ Anh - chuyên ngành Biên Phiên Dịch 2020-2024
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm làm việc

G
Gia sư Tiếng Anh tại nhà Tháng 3-2021 - Tháng 5-2022

Giảng dạy tiếng Anh trình độ Trung học cơ sở cho học sinh lớp 6.

Portfolio

Skills

Tin học văn phòng
90%
Tiếng Anh
90%
Thuyết trình
90%
Làm việc nhóm
90%
Giao tiếp
80%
Sử dụng thành thạo các công cụ phần mềm thông dụng (Canva, Google Ads, Google Sites, PowerPoint
90%