20dh714347@st.huflit.edu.vn

21/12/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

B
Bachelor of Arts 2020-2024
Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT)

Ngành Ngôn ngữ Anh Chuyên ngành Biên-Phiên dịch

Skills

Tư duy phản biện
70%
Vốn từ vựng sâu rộng
80%
Kỹ năng biên dịch
85%
Kỹ năng phiên dịch
70%
Kỹ năng quản lý thời gian
75%
Kiến thức về văn hoá (phục vụ cho dịch thuật)
75%