20dh714346@st.huflit.edu.vn

14/10/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
Đại học Ngoại Ngữ - Tin học TP. HCM (HUFLIT) 2020 - Nay
Đại học Ngoại Ngữ - Tin học TP. HCM (HUFLIT)

Kinh nghiệm làm việc

T
Trợ giảng Tiếng anh 9/2023 - 12/2023
Bambi Club

Portfolio

Skills

Chăm học hỏi.
100%
Teamwork
100%
Có thể sử dụng Word/Excel.
100%
Quản lý
100%
Chịu được áp lực công việc.
100%