20dh714313@st.huflit.edu.vn

Sinh Viên

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh Viên 2020-2024
Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh

Sinh viên ngành ngôn ngữ anh

Kinh nghiệm làm việc

N
Nhân viên nhập liệu 20/04/2022 - 28/06/2022
Hệ thống đề thi thử TOEIC

Nhập đề và đáp án lên hệ thống thi thử theo mô phỏng của IIG