20dh714158@st.huflit.edu.vn

Giáo viên bán thời gian
03/11/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh viên 4 năm (2020-2024)
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh- chuyên ngành Tiếng anh Thương mại.

Kinh nghiệm làm việc

G
Giáo viên bán thời gian Năm 2020
Trung tâm Ngoại Ngữ - Bồi dưỡng văn hóa Galvin

Đứng lớp giảng dạy tiếng Anh cho học sinh cấp 1-cấp 2