Võ Thị Hoàn Thành

22/12/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

T
Trung học phổ thông 2017 - 2020
Trường trung học phổ thông Kiến Tường
Đ
Đại học 2020 - đang còn học
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Portfolio

Skills

Kỹ năng làm việc nhóm
100%
Kỹ năng nói trước công chúng
84%
Kỹ năng quản lý thời gian
100%
Kỹ năng xử lý vấn đề
80%
Kỹ năng viết
85%

Thành tích

C
Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS 7.0 tháng 12 năm 2023