NGUYỄN THỊ THANH THẢO

Teaching Assistant
28/12/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

2020 - 2024
Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Foreign Languages – Information Technology, tên viết tắt: HUFLIT)

Skills

Communication skills
67%
English
77%
Problem Solving
73%