Huỳnh Hồng Hân

08/12/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

2020 - hiện nay
Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM

Portfolio

Skills

TIN HỌC VĂN PHÒNG
90%